Τίτλοι:
Χρήστος Βοργιάδης

Χρήστος Βοργιάδης

URL Ιστότοπου:

Τρόποι καταπολέμησης της Αφίδας ή μελίγκρας του Βαμβακιού

Στο βαμβάκι η αφίδα αυτή βρίσκεται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και φαίνεται ότι είναι το είδος που επικρατεί σε όλη την καλλιεργητική περίοδο. Οι εντονότερες προσβολές παρατηρούνται στην αρχή της βλαστικής περιόδου (τέλη Μαϊου) και αργότερα στα τέλη Ιουνίου.

Το ενήλικο άπτερο παρθενογενετικό θηλυκό έχει μήκος σώματος 0.9-1.8 mm. Οι κεραίες του έχουν μήκος όσο το μισό του σωματός του, οι σίφωνες είναι μαύροι, τα πόδια κίτρινα προς το πράσινο και η cauda ίδιου χρωματισμού με το υπόλοιπο σώμα. Το χρώμα του ποικίλλει από κίτρινο, κιτρινοπράσινο, πράσινο σκούρο, καφετί και καμιά φορά σχεδόν μαύρο. Το πτερωτό παρθενογενετικό θηλυκό έχει μήκος σώματος 1.1-1.8 mm. Το κεφάλι, ο θώρακας και η κοιλιά είναι σκοτεινού χρώματος ενώ το υπόλοιπο σώμα κιτρινοπράσινο ή πράσινο σκούρο (σχεδόν μαύρο). Οι σίφωνες είναι μαύροι και κυλινδρικοί, και η cauda πράσινη έως σκούρα πράσινη. Το πτερωτό παρθενογενετικό θηλυκό έχει δύο μεμβρανώδη πτερά.

afida vamvaki3

Οι αφίδες ή μελίγκρες του βαμβακιού αναπαράγονται παρθενογενετικά κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, ενώ η παρθενογενετική αναπαραγωγή μπορεί να συνεχιστεί στα θερμοκήπια κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τα νεαρά βαμβακόφυτα στην αρχή προσβάλλονται από πτερωτά θηλυκά που γεννούν άπτερες νύμφες. Οι νύμφες αυτές στη συνέχεια αναπτύσσονται σε άπτερα ενήλικα θηλυκά. Τα άπτερα ενήλικα θηλυκά γεννούν νύμφες που μοιάζουν με τα ακμαία θηλυκά αλλά αντί για πτερά και στη θέση αυτών υπάρχουν γόνατα. Ο πολλαπλασιασμός συνεχίζεται από τα άπτερα θηλυκά μέχρι να αυξηθούν πολύ οι πληθυσμοί των αποικιών (υπερπληθυσμός) ή ώσπου οι συνθήκες να γίνουν δυσμενείς (υψηλές θερμοκρασίες ή κακή ποιότητα τροφής). Τότε εμφανίζονται και πάλι τα πτερωτά θηλυκά που μετακινούνται και δημιουργούν νέες προσβολές, γεννώντας νύμφες σε μη προσβεβλημένα φύλλα βαμβακόφυτων. Οι αφίδες του βαμβακιού κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου έχουν συνήθως χρώμα ανοικτό κίτρινο).

Στο βαμβάκι η αφίδα αυτή βρίσκεται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και φαίνεται ότι είναι το είδος που επικρατεί σε όλη την καλλιεργητική περίοδο. Οι εντονότερες προσβολές παρατηρούνται στην αρχή της βλαστικής περιόδου (τέλη Μαϊου) και αργότερα στα τέλη Ιουνίου. Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του εχθρού, είναι δυνατόν να έχουμε έντονη άυξηση του πληθυσμού στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Θερμοκρασίες πάνω από 25°C περιορίζουν πολύ τους πληθυσμούς των αφίδων του βαμβακιού. Κάτω από ευνοϊκές συνθήκες (22°C-25°C) ο βιολογικός κύκλος της αφίδας συμπληρώνεται σε 5-6 ημέρες. Η αναπαραγωγή τους είναι πραγματικά τεράστια, καθώς κάθε θηλυκό μπορεί να γεννήσει περισσότερες από 60 νύμφες και κατά την καλλιεργητική περίοδο έχει πολλές γενεές.

afida vamvaki1

Το μυζητικό αυτό έντομο εγκαθίσταται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και εκκρίνει μελιτώματα σε μεγάλες ποσότητες. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα προσβολής είναι η συστροφή των φύλλων προς τα κάτω. Τα μελιτώματα καλύπτουν το φύλλωμα, επηρεάζουν την αναπνοή και παρέχουν το υπόστρωμα για την ανάπτυξη μυκήτων. Επικαθήσεις μελιτωμάτων στα ανοικτά καρύδια στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου (κολλώδης ίνα) μειώνουν την αποτελεσματικότητα της συλλογής και της εκκόκκισης. Έντονες προσβολές προκαλούν αναστολή της ανάπτυξης, παραμόρφωση και αποχρωματισμό των φύλλων, φυλλόπτωση και πτώση μικρών καρυδιών. Έντονες προσβολές σε ανεπτυγμένα φυτά (πάνω από 25 αφίδες/φύλλο) ζημιώνουν το τελικό προϊόν. Τέλος, η A. gossypii μεταδίδει πολλούς ιούς στο βαμβάκι.

Οι αφίδες του βαμβακιού καταπολεμούνται με επένδυση σπόρου με εντομοκτόνα και με ψεκασμούς. Κατά τον ψεκασμό θα πρέπει να καλύπτεται καλά όλο το φυτό και ιδιαίτερα η κάτω επιφάνεια των φύλλων. Για την αντιμετώπιση των αφίδων θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το ύψος του πληθησμού, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, και την ύπαρξη ή μη ωφελίμων εντόμων και κυρίως αρπακτικών. Οι προσβολές στα πρώτα στάδια το βαμβακόφυτων υποχωρούν, λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας και της δράσης των απρακτικών, και τα φυτά ανακάμπτουν. Άσκοποι ψεκασμοί οδηγούν σε αφανισμό των ωφελίμων, εμφάνιση ανθεκτικότητας και εξάρσεις πληθυσμών.

afida vamvaki2

Οι κύριοι φυσικοί εχθροί της αφίδας αυτής είναι οι πασχαλίτσες (Coccinellidae), οι χρυσόπες (Chrysopidae), τα αρπακτικά δίπτερα (Syrphidae) και τα Ημίπτερα των ανθών(Anthocoridae).

Οι πασχαλίτσες και τα αρπακτικά δίπτερα εμφανίζονται στο βαμβάκι σε μεγάλους αριθμούς στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του φυτού (Μαϊο-Ιούνιο) και οι προνύμφες τους καταναλώνουν μεγάλο αριθμό αφίδων εξαφανίζοντας τις προσβολές.

Αντίθετα, οι χρυσόπες και τα αρπακτικά Ημίπτερα εμφανίζονται στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου (Ιούλιο-Αύγουστο).

Στην Ελλάδα, η χημική καταπολέμηση παραμένει η κύρια μέθοδος ελέγχου της αφίδας του βαμβακιού, παρά το γεγονός ότι το είδος έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα σε περισσότερες από μία ομάδες εντομοκτόνων.

Η αφίδα έχει την ικανότητα να αναπτύσσει ανθεκτικότητα ταχύτατα, γεγονός που καθιστά τις επόμενες εφαρμογές αναποτελεσματικές. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να αξιολογούμε συχνά την αποτελεσματικότητα των αφιδοκτόνων, και να εξετάζουμε στρατηγικές διαχείρισης της ανθεκτικότητας (IRM) και ολοκληρωμένης διαχείρισης (IPM).

Βιβλιογραφία

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ, Ι. Γ., ΚΑΠΑΤΟΣ, Ε.Θ. και WRIGHT, D.J. (2005) . Ολοκληρωμένη καταπολέμηση της Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae) στο βαμβάκι στη Θεσσαλία. 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, 11-14 Οκτωβρίου 2005, Νεοχώρι Καρδίτσας, Ελλάς.

ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. Κ. (1995). Εντομα αποθηκών, Μεγάλων Καλλιεργιών και Λαχανικών. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, Ελλάς, 254 σελ.

ΤΟΛΗΣ, Ι.Δ. (1986). Βαμβάκι: Εχθρο, Ασθένειες, Ζιζάνια. Εκδόσεις Τριανταφύλλης, Αθήνα, Ελλάς, 616 σελ.

ΤΟΛΗΣ, Ι.Δ. (1998). Καλλιέργια και Φυτοπροστασία του Βαμβακιού στην Ελλάδα. Εκδόσεις Τριανταφύλλης, Αθήνα, Ελλάς, 140 σελ.

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ, Μ.Ε. (1995). Εντομολογία. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, Ελλάς, 501 σελ.

RUDE, P.A. (1984). Integrated Pest Management for Cotton. University of California Publications, California, USA, 138 pp.

TSITSIPIS, J.A. (1988). Aphids of agricultural importance in Greece and their control. In: “Euraphid” network: Trapping and aphid prognosis. Proceedings of the meeting of the EC-Experts’ Group, Catania, Italy, 7-9 November, 1988, 255-265 pp.

BLACKMAN, R.L. & EASTOP, V.F. (ed.) (2000). Aphids on the World’s Crops: An Identification and Information guide (2nd Edition). The Natural History Museum, London. John Wiley & Sons, Ltd. 466 pp.

Ebert, T.A. and Cartwright, B. (1997). Biology and ecology of Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae). Southwestern Entomologist. 22: 1, 116-153.

 

Πηγή:blog.farmacon.gr

Η Μαρία Τριανταφυλλίδου υποψήφια με το συνδυασμό του Μιχάλη Χαλκίδη (Βιογραφικό & Βίντεο)

Την απόφαση της να ασχοληθεί με την Αυτοδιοίκηση ως υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με το συνδυασμό "Δύναμη Ανατροπής - Νέα Σελίδα" του Μιχάλη Χαλκίδη, έχοντας ως στόχο την Αλλαγή, την Πρόοδο και την Αναγέννηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε η Μαρία Τριανταφυλλίδου.

"Γεννήθηκα,μεγάλωσα και ζω στο Σταυρό Ημαθίας.Είμαι μητέρα τριών παιδιών. Αποφοίτησα από το 4ο Γενικό Λύκειο Βεροίας και σπούδασα Οικονομικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ασκώ το επάγγελμα του Οικονομολόγου Φοροτεχνικού με άδειας Α' τάξης από το 1993 και διαθέτω ιδιόκτητο γραφείο στο Σταυρό Ημαθίας με την επωνυμία "Asfa-Logic".

Είμαι από τα Ιδρυτικά στελέχη του Δικτύου Λογιστών -Ασφαλιστών. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της λογιστικής παρακολούθησης και οργάνωσης καθώς κ παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις,αγρότες και ιδιώτες. Είμαι Συντονίστρια Ασφαλιστικών Συμβούλων με Πιστοποίηση Α & Δ Επιπέδου καθώς κ με κατοχή Πιστοποίησης Limra Producer Development Series(PDS)201 &202.

Συνεργάζομαι επίσημα ως Διευθύντρια Ανάπτυξης στη Watt -Volt καθώς επίσης ασκώ υπηρεσίες Συμβούλου Leasing Αυτοκινήτων. Πρόσφατα ορίστηκα Πραγματογνώμων του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε υποθέσεις του Ειρηνοδικείου Βεροίας. Είμαι Διοργανώτρια Ημερίδων & Σεμιναρίων με πρόσφατη παρουσίαση δύο Ημερίδες Αγροτών με εξαιρετικούς επιστήμονες,τον Κύριο Γ.Κορομηλά κ Κ.Νιφορόπουλο.

Ασχολήθηκα με τα κοινά ως Γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου "Εστία" δημιουργώνοντας την πρώτη ομάδα του χορευτικού τμήματος και έπειτα ως Πρόεδρος διοργανώσα τον 1ο Ποδηλατικό Γύρο του Δήμου Αντιγονιδών,την 1η Επίσκεψη στην Ημαθία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας προσφέροντας τη δυνατότητα για δωρεάν μαστογραφία σε πλήθος γυναικών του Νομού μας καθώς και πολλών άλλων πετυχημένων πολιτιστικών εκδηλώσεων κ ημερίδων.

Αποφασίσα να ασχοληθώ με την Αυτοδιοίκηση ως Υποψήφια Δημοτική Σύμβολος με το Συνδυασμό του Μιχάλη Χαλκίδη,ζητώντας την Αλλαγή, την Πρόοδο και την Αναγέννηση του Δήμου μας.. Δώστε την ευκαιρία για την Ανατροπή.!!! Εσείς είστε η πιο Δυνατή Φωνή!!! Δημοκρατία έχουμε.. Μην επηρεαζεστε από καμία υπόσχεση..

Ψηφίστε συνειδητά και σκεφτείτε τα τελευταία χρόνια αν πραγματικά ήσασταν ευχαριστημένοι με τον τρόπο διοίκησης της κοινωνίας μας!!! Μιλήστε με την ψήφο σας!Ζητώ ταπεινά την εμπιστοσύνη σας!!!"

Με εκτίμηση ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ,

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΛΚΙΔΗ

Δώρο θεού το έργο της Κάρλας» ήταν η φράση που χρησιμοποίησαν αγρότες της περιοχής - Στα παρακάρλια χωριά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κ. Αγοραστός: «Κάνουμε έργα ζούμε το αποτέλεσμα»

Αλλάζει το τοπίο στην αγροτική παραγωγή στη Θεσσαλία η ανασύσταση της Κάρλας. Από το Στεφανοβίκειο και το Ριζόμυλο, τα παρακάρλια χωριά που επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, το μήνυμα του αγροτικού κόσμου ήταν ξεκάθαρο: «Έργο θεού που αλλάζει τις περιοχές μας».

«Όνειρο ζωής για την περιοχή. Έργο που λύνει μεγάλα προβλήματα όπως τα ρήγματα και η ερημοποίηση της περιοχής. Ενώ μειώνεται σημαντικά το κόστος παραγωγής. Από φέτος οι παραγωγοί θα γλυτώσουν 1 εκατ. ευρώ», «Το περιμέναμε πολλά χρόνια να γίνει, αυτό το έργο είναι δώρο θεού», «Με 20 στρέμματα δενδροκαλλιέργειας θα ζει μια οικογένεια. Το μεγαλύτερο έργο που μπορούσε να γίνει στην περιοχή», «Είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο καθώς βοηθάει τον κόσμο της παραγωγής να βγάλει χρήματα» ήταν μερικές από τις φράσεις που χρησιμοποίησαν άνθρωποι της παραγωγής στις περιοχές του Στεφανοβικείου και του Ριζόμυλου που συνάντησε ο κ. Αγοραστός.

Από το νερό της Κάρλας αρδεύονται σήμερα χωρίς κόστος περίπου 10.000 στρέμματα. Μόνο από την εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος, το όφελος για τους αγρότες ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Επιπλέον η μεγάλη επάρκεια άμεσα διαθέσιμου νερού δημιουργεί προοπτικές και για νέα είδη καλλιεργειών, όπως οι δενδρώδεις. «Είμαστε περήφανοι που το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο προσφέρει στην παραγωγή και στην κοινωνία. Χωρίς νερό δεν υπάρχει εύφορη γη, δεν υπάρχει ζωή. Είναι θέμα επιβίωσης για το σύνολο του αγροτικού κόσμου στη Θεσσαλία» δήλωσε ο Κώστας Αγοραστός. Είναι γνωστό ότι από την επανασύσταση της Λίμνης Κάρλας θα αρδεύονται 150.000 στρέμματα ενώ θωρακίζεται αντιπλημμυρικά η περιοχή.
«Το νερό είναι ζωή. Υλοποιήσαμε το μεγαλύτερο έργο που έχει υλοποιήσει ποτέ δημόσιος φορέας στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα έργο αναπτυξιακό, αρδευτικό, περιβαλλοντικό , ένα έργο ζωής. Καταφέραμε μέσα σε χρόνο ρεκόρ να γεμίσουμε τη λίμνη με νερό προκειμένου οι αγρότες να μπορούν να αρδεύουν χωρίς κόστος. Παράλληλα, αλλάζουμε τα δεδομένα της περιοχής, καθώς αναδιαρθρώνονται οι καλλιέργειες . Με έργα όπως η επανασύσταση της Λίμνης Κάρλας, προστατεύουμε το περιβάλλον, καθώς συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, αλλά και στην άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα. Στεκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων της παραγωγής, καθώς πιστεύουμε ότι η αγροτική οικονομία είναι μια από τις δυνάμεις της χώρας για την αντιμετώπιση της κρίσης καθώς παράγει εθνικό πλούτο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει απρόσκοπτα μέσα από πρόγραμμα και σε διαρκή διαβούλευση με τους ίδιους τους πολίτες καταγράφοντας τις ανάγκες τους, να υλοποιεί τον σχεδιασμό της που στοχεύει στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
Τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στην περιοδεία του σε Στεφανοβίκειο και Ριζόμυλο συνόδευαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων Δ. Κολυνδρίνη, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης Κώστας Χαλέβας, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Γρ. Ιγγλέσης και Γ. Κίτσιος, οι υποψήφιοι του συνδυασμού «Συμμαχίας υπέρ των Πολιτών» στην Π.Ε. Μαγνησίας Γ. Τέας , Ν. Ζούζουλα, Κ. Τσοπουρίδου, Γ. Πολύζος, Θ. Μόρας, Ελ. Καραγιάννη, Ευτ. Οικονόμου και Μ. Παπαδιά.

Συγκρότηση και σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας , αντιπυρικής περιόδου 2019 Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

Με την αριθμ. Πρωτ. ΦΦΚ1/οικ/2865586/1823 από 07-05-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας συγκροτήθηκε και συγκαλείτε σε τακτική συνεδρίαση, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), αντιπυρικής περιόδου 2019, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Γραμματέας του Σ.Ο.Π.Π. ορίζεται η διοικητική υπάλληλος κα Ελένη Καραγεωργίου.

Καλούνται όλα τα οριζόμενα μέλη σε σύσκεψη την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και συσκέψεων του Δήμου Βέροιας (Κεντρικό Κτίριο Δημαρχείου/1ος όροφος), επί της Μητροπόλεως 46 στη Βέροια, προκειμένου να συζητήσουμε τα θέματα της προστασίας των Δασών και της Υπαίθρου από πυρκαγιές κατά τη φετινή θερινή αντιπυρική περίοδο σύμφωνα και με την σχετ. εγκύκλιο του ΥΠΕΣ/ΓΓΠΠ., συνοψίζοντας ταυτόχρονα και τον απολογισμό και τα συμπεράσματα της περυσινής χρονιάς για το ίδιο θέμα.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς, παρακαλούνται να καταθέσουν τις έγγραφες προτάσεις τους, στο προεδρείο του ΣΟΠΠ, είτε κατά την ημέρα συζήτησης, (15-05-19), είτε κατόπιν αυτής, έγγραφα ή ηλεκτρονικά, μέχρι (24-05-19), στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, της Π.Ε., Μητροπόλεως 44, 1ος όροφος, Βέροια, ( κτίριο π. Νομαρχίας). Οι Εθελοντικές Οργανώσεις παρακαλούνται να προτείνουν κατά την ημέρα συζήτησης και τις θερινές περιπολίες-διαδρομές που είναι σε θέση να πραγματοποιούν στα δάση, στα γνωστά ορεινά πυροφυλάκια ή οπουδήποτε.

Περισσότερες πληροφορίες ως προς το θέμα και τα σχετικά με την απόφαση έγγραφα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Π (http://www.civilprotection.gr).

Η παρουσία όλων των μελών του ΣΟΠΠ κρίνεται απαραίτητη.

                                       Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

                                                 Κων/νος Καλαϊτζίδης

  • Κατηγορία Φύση
  • 0
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.